Trykk “Enter” for å komme videre

Organisasjonsrett

I Norge er det en rett å kunne organisere seg. Derfor mener vi at alle forfattere også må få denne muligheten, i en forening med forutsigelige og åpne kriterier for medlemskap.

Alle forfattere bør kunne delta i diskusjoner og beslutninger om eget fagfelt, og ha reell mulighet til å påvirke.