Trykk “Enter” for å komme videre

Pressemelding: Historisk dag for forfatterne

Den nye interesse- og fagforeningen for skjønnlitterære forfattere konstituerte seg for første gang på Litteraturhuset i dag. Foreningen blir en åpen forening der alle skjønnlitterære forfattere er velkomne.

– Litteraturfeltet og bokmarkedet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, forteller nyvalgt leder av foreningens interimstyre, Jan Ove Ekeberg. – Da er det viktig at flest mulig kan organisere seg, slik at vi kan møte framtiden samlet.

Sammen med Helle Stensbak og Eystein Hanssen tok han initiativet til å starte den nye foreningen i desember i fjor, som en motreaksjon på Den norske Forfatterforenings restriktive medlemspraksis.

Etableres formelt første kvartal

Vel 40 forfattere var samlet til foreningens stiftelsesmøte på Litteraturhuset. Langt flere har deltatt i diskusjonen fram mot etableringen av foreningen. På møtet ble Ekeberg, Stensbak og Hanssen valgt som henholdsvis leder, første og andre nestleder, med ansvar for hver sin arbeidsgruppe.

– Selv om vi kaller dette for et stiftelsesmøte, er det visse formaliteter som må på plass før foreningen kan registreres, forklarer Ekeberg. – Dette skal interimstyret jobbe med de nærmeste ukene.

I tillegg til ledertroikaen består interimstyret av følgende forfattere: Frid Ingulstad, Sidsel Dalen, Dorthe Erichsen, Ørjan Nordhus Karlsson, Knut Lindh, Agnes Matre, Monika Nordland Yndestad, Lena Roer, Camilla Schøyen, Asle Skredderberget, Arne Svingen, Geir Tangen og Trond Vernegg.

Åpen forening – allerede nå kan forfattere melde seg inn

Bakgrunnen for etableringen av den nye foreningen er at svært mange skjønnlitterære forfattere står uten mulighet til å organisere seg. Den norske Forfatterforenings restriktive og skjønnsmessige vilkår for medlemskap har i mange år skapt stor misnøye.

– Vilkårene for medlemskap i vår forening skal være enkle og målbare, slik at flest mulig kan organisere seg, forklarer Eystein Hanssen. Han skal lede arbeidsgruppa for utformingen av vedtekter i den nye foreningen. – I vedtektene vil også foreningens formål og navn framkomme. Vi har satt navnet Norske forfattere på vårt initiativ, men interimstyret beslutter foreningens endelige navn.

Forfattere som ønsker å være med fra helt fra begynnelsen av, kan allerede kommende uke melde sin interesse for medlemskap. 

Finansiering og samfunnskontakt

– Det er et stort og viktig arbeid vi har tatt på oss, uttaler Helle Stensbak etter møtet. Hun skal lede arbeidsgruppen for finansiering og støtteordninger. – Vi har for lengst startet arbeidet med sette oss inn i dynamikken mellom de fire eksisterende skjønnlitterære foreningene, forleggerne og staten. Vi vil komme tilbake til hvordan vi som en femte skribentorganisasjon skal finne vår plass i dette landskapet.

Leder Jan Ove Ekeberg får ansvaret for gruppen som skal jobbe med myndighets- og samfunnskontakt. Dette arbeidet er også i gang. Torsdag 11. Januar orientert han og Eystein Hanssen kulturminister Linda Hofstad Helleland om den nye foreningen.

– Dette er en historisk dag, avslutter Ekeberg. – Vi er glade for å være i gang.

Bildetekst: Interimstyret samlet etter valget. Bak fra venstre: Asle Skredderberget, Geir Tangen, Jan Ove Ekeberg, Dorthe Erichsen, Helle Stensbak, Trond Vernegg, Arne Svingen og Knut Lindh. Foran fra venstre: Lena Roer, Eystein Hanssen, Ørjan Nordhus Karlsson, Agnes Matre, Camilla Schøyen og Sidsel Dalen. Frid Ingulstad og Monika Nordland Yndestad var ikke til stede da bildet ble tatt.  (Foto: Heine Birkeland)

Kontaktpersoner:

Jan Ove Ekeberg, leder, mobil 414 23 338, ansvar myndighets- og samfunnskontakt

Helle Stensbak, første nestleder, mobil 474 00 047, ansvar finansiering og støtteordninger

Eystein Hanssen, andre nestleder, mobil 922 99 550, ansvar utforming av vedtekter