Trykk “Enter” for å komme videre

Bakgrunn

Initiativtakerne til Norske forfattere mener det er et demokratisk problem når så mange i et yrkesfelt ikke er organisert.

Det vil vi gjøre noe med.

Det kan være flere grunner til at folk står utenfor Den norske Forfatterforeing (DnF). Mange har  ikke søkt medlemskap i DnF fordi de av prinsipp er motstandere av laugsideen og at et råd skal drive kvalitetskontroll av kolleger, andre har blitt avvist.

En konsenvens av at så mange står utenfor er at denne gruppen i realiteten har liten mulighet til å påvirke de avtalene som gjelder for vårt yrkesfelt, og hvordan for eksempel bibliotekvederlagsmidlene blir fordelt og benyttet.

Vi mener at alle forfattere bør få delta i beslutninger som gjelder eget fagfelt, og ha mulighet til å påvirke. Videre er det en rett å kunne organisere seg, og opptakskriteriene til en fagforening må være forutsigelige.