Trykk “Enter” for å komme videre

Stiftelse av foreningen

Norske forfattere vil konstituere seg første gang med et stiftelsesmøte på Litteraturhuset lørdag 13. januar 2018 kl. 15.00 – 17.00.

På dette møtet vil vi drøfte og vedta foreningens overordnede formål, og velge et interimstyre som skal forberede foreningens første årsmøte, der endelig formålsparagraf og øvrige vedtekter skal besluttes.

Vilkår for medlemskap i foreningen vil følge av vedtektene.

Les hele innkallingen her.